skip to Main Content

Strategi

Hur ser ert varumärke ut idag och hur uppfattas det? Hur ser konkurrensen och omvärlden ut? Vart vill ni nå och hur tar vi oss dit? Vi hjälper er att skapa en strategisk plattform och en plan baserad på ert nuläge, era styrkor och svagheter. Kanske kräver den strategiska planen även beslut och förändringar i er affärsutveckling. Vi kan hjälpa er och ge förslag hur er marknadsföring ska utformas, vilka målgrupper som ska prioriteras och vilka kanaler och kreativa koncept som ska användas.

Ide

När grunden är lagd är det dags för den kreativa processen. Vi ska nå fram till människor som tänker och känner, med idéer som bär och berör. Då behövs en kreativitet och idéstyrka som innefattar mer än att skapa en spännande design. Vi har varit med i snart 40 år i reklambranschen. RR är den äldsta reklambyrån i länet med samma namn, ägare och ledning. Och den verkliga, och egentligen enda, källan till kompetens är erfarenhet. Eller hur?

Exempel på uppdrag där vi arbetat med strategier och idéer.

Back To Top