skip to Main Content
Svenskarna Och Internet

Internet fortsätter att sprida sig till allt fler. Både vad det gäller tillgång och användning.

Visste du att
· åtta av tio barnfamiljer har tillgång till surfplatta.
· 72 procent av svenskarna använder sociala nätverk på nätet.
· Vart fjärde barn i åldern 2 till 3 år använder internet dagligen

Massor av fakta finns i den årliga rapporten, Svenskarna och internet från .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen.

Läs mer på

http://www.soi2014.se

 

Back To Top