skip to Main Content
SNUS-skyltar

Fint som SNUS med skyltar från RR

I det här fallet handlar det inte om en prilla. Förkortningen SNUS står för Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skogar.

I Dalarna är det 11 300 hektar fördelade på 52 olika områden som ägs av Sveaskog men som nu skyddas som naturreservat. På uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna har vi producerat informationsskyltar för 4  sådana reservat runt Furudal.

RR har ansvarat för både text, foto, illustrationer och layout. Från fältbesök med fotografering  i urskogen till färdiga produkter. 

Här kan du läsa mer om SNUS (Statliga Naturskogar och Urskogsartade Skogar)

Mer bilder från reservaten

DSC 0993
DSC 0993
DSC 1107
DSC 1118
DSC 1125
DSC 1133
DSC 1210
DSC 1215
DSC 6501
DSC 6517
DSC 6557
DSC 6558
DSC 0993DSC 1107DSC 1118DSC 1125DSC 1133DSC 1210DSC 1215DSC 6501DSC 6517DSC 6557DSC 6558
Back To Top