skip to Main Content

Uppsala Vatten Rollups Varje Droppe Räknas
Uppsala Vatten Rollups Varje Droppe Räknas
Pysselbok Uppsala Vatten Varje Droppe Räknas
Dekal Uppsala Vatten Varje Droppe Räknas
Annonser Uppsala Vatten Varje Droppe Räknas
Uppsala Vatten Rollups Varje Droppe RäknasPysselbok Uppsala Vatten Varje Droppe RäknasDekal Uppsala Vatten Varje Droppe RäknasAnnonser Uppsala Vatten Varje Droppe Räknas

Kampanj- och kommunikationskoncept för Uppsala Vatten

Bakgrund

Uppsala vatten hade ett behov av att informera Uppsalaborna om att inte slänga eller spola ner fel ämnen och saker i avloppet. Tidigare kom det mesta av utsläppen från industrin, men nya undersökningar har visat att hushållen står för en stor del av utsläppen.

Syfte

Att få Uppsalaborna att inte slänga eller spola ner fel ämnen och saker i avloppet och öka kunskapen om vad utsläppen får för konsekvenser för miljön.

Mål

Att ge invånarna i Uppsala information om hur deras egna utsläpp påverkar både vattnet och slam i syfte att minska mängderna oönskade ämnen och material till reningsverket.

Insatser

Tidningsannonser, utomhusreklam, bussreklam, utställningsmaterial, informationsutskick, webb-banners och en  animerad informationsfilm,

Kommunikativ idé

Lika viktigt som att vi slänger och lämnar avfall på rätt ställe, är det att vi inte spolar ner fel saker i avloppet. Vattnet går runt i sitt eviga kretslopp. Vi dricker det, badar i det och använder det till tvätt. Därför säger vi: Varje droppe räknas. Många ser sitt utsläpp som bara ”en droppe i havet”. ”Varje droppe räknas” syftar på att det du gör har betydelse. Droppens form återkopplar också till symbolen i Uppsala Vattens logotyp.  Information av den här typen kännetecknas ofta av regler och pekpinnar. Vi vill nå in till hjärtat med ett glatt tecknat manér. Och vi säger: Det du häller i vasken eller spolar ner i toaletten känns kanske bara som en droppe i havet men den droppen gör skillnad. Vårda din droppe, till och med älska den!

Genomförande

Kampanjen var koncentrerad till en mix av dagspress, utomhus/trafikreklam och utskick till alla hushåll. Den kommunikativa grunden i begreppet ”Varje droppe räknas” har en bredd som har gjort att vi kunnat fortsätta att jobba med det inom uppströmsarbetet för avloppsvattnet.

Back To Top