skip to Main Content
UPP_Sociala_medier _strategi_Sida_01

 Strategi för sociala medier

Vi tog redan under 2011 fram en strategi för sociala medier till Uppsala Vatten om hur de skulle arbeta med, och förhålla sig till, det sociala medielandskap som då började växa fram på allvar. Processen ledde fram till ett antal viktiga insikter och ställningstaganden som gjorde att organisationen bättre kunde möta och hantera de nya kanalerna.

Back To Top