skip to Main Content
UPP_kommunikationsstrategi Gottsunda_Sida_01

Uppsala vatten – kommunikationsstrategi avfallshantering

Framtagning av kommunikationsstrategi för ett pilotprojekt inom avfallshantering i ett begränsat geografisk område. Syftet med pilotprojektet var att få ett beslutsunderlag för kommunikationsinsatser i större skala.

Back To Top