skip to Main Content
Tunabyggen_Högskolan_Statement_160704_Sida_1

Tunabyggen och Högskolan

I samband med diskussionen om Högskolans vara eller inte vara i Borlänge fick vi på RR i uppdrag att ta fram ett dokument med Tunabyggens syn på saken. Uppdraget omfattade både idé, text, foto och layout.

Se trycksaken som PDF här.

Back To Top