skip to Main Content
Skogstokig Stora Enso Skog

”Skogstokig” Rekryteringstrycksak för  Stora Enso Skog

 

Omfattning:
Produktion av rekryteringstrycksak. Idé, copy, foto, grafisk form och original.

Bakgrund och syfte:
Stora Enso Skog behövde förnya sitt rekryteringsmaterial som användes till exempel på jobbmässor och besök på branschskolor. Syftet var att på ett nytt och lockande sätt beskriva olika typer av tjänster inom företaget

Mål:
Att skapa en trycksak som stack ut och inte såg ut som det konventionella materialet i branschen som var ganska likartat. Trycksaken skulle på ett enkelt och lättfattligt sätt presentera olika typer av jobb inom företaget.

Målgrupp:
Studenter på olika branschutbildningar, men även presumtiva jobbsökare i företaget generellt.

Idé:
Under begreppet ”Skogstokig” valde vi att presentera ett urval av unga medarbetare i företaget som själva fick berätta om sina arbeten. Genom att kombinera foto i i RR:s studio med artificiella trollskogsbakgrunder som skapades i en bildretusch i kombination av foton och illustrationer fick vi en helt ny känsla i materialet

Resultat:
Trycksaken har fungerat väl för sitt syfte och har använts flitigt i målgruppen med bra resultat.

RR Stora Enso Skogstokig Sida 1
RR Stora Enso Skogstokig Sida 1
RR Stora Enso Skogstokig Sida 2
RR Stora Enso Skogstokig Sida 3
RR Stora Enso Skogstokig Sida 4
RR Stora Enso Skogstokig Sida 5
RR Stora Enso Skogstokig Sida 6
RR Stora Enso Skogstokig Sida 7
RR Stora Enso Skogstokig Sida 8
RR Stora Enso Skogstokig Sida 1RR Stora Enso Skogstokig Sida 2RR Stora Enso Skogstokig Sida 3RR Stora Enso Skogstokig Sida 4RR Stora Enso Skogstokig Sida 5RR Stora Enso Skogstokig Sida 6RR Stora Enso Skogstokig Sida 7RR Stora Enso Skogstokig Sida 8
Back To Top