skip to Main Content
karatjarnaangar

Kära Tjärna ängar

Under våren 2017 fick vi ett uppdrag från Tunabyggen att ta fram ett informationsmaterial inför en boendedialog om ett aktivitetstorg i Tjärna ängar. I uppdraget ingick bland annat att ta fram en visuell idé och illustration för begreppet ”en mötesplats för alla”.

Resultatet blev den här cirkelformade illustrationen där alla nyckelorden visualiserades. RR producerade även bland annat en trycksak och utställningsmaterial.

Kara_Tjarna_Angar
Framsida
Uppslag
Inbjudan_Kära Tjärna Ängar kopia
Back To Top