skip to Main Content
infoblad_uppsalavatten

Kundmagasin ”Information och Inspiration”

Vi utvecklade tillsammans med Uppsala Vatten kundmagasinet ”Information och Inspiration” som delas ut till alla hushåll i Uppsala kommun. Vi ansvarade för text, foto och grafisk form samt även tryck och distribution via underleverantörer.

Information och Inspiration Ind
Back To Top