skip to Main Content

Google Street View på hög höjd

Vi har också börjat testa att kombinera två av våra specialiteter, drönar- och panoramafotografering. De här är våra första tester med lite begränsad kvalitet. Men programvarorna för den här tekniken har nu utvecklats ytterligare och ger bättre och bättre resultat.  Nya bilder kommer när vi får tid och bättre väder!

Back To Top