skip to Main Content
Borlänge Energi Jubileumsbok

I slutet av 1960-talet betraktades Borlänge som ”lilla Ruhrområdet” på grund av alla föroreningar. Men idag har bilden av Borlänge förändrats och kommunen anses som en av Sveriges mest framgångsrika inom miljöarbetet – ett arbete som genomsyrar all verksamhet på Borlänge Energi. Om detta och mycket annat handlar den bok om företagets historia som Ann-Louise Ebberstein skrivit och som RR Reklambyrå formgivit. Den 184 sidor tjocka boken innehåller, förutom många bilder från förr, nytagna bilder av Henrik Hansson, RR m fl och illustrationer av bland annat Anders Eklund. Stort tack till ”Ebba” för ett trevligt samarbete!

Back To Top