skip to Main Content
Stora_Enso

Stora Enso har varit en av RR Reklambyrås största kunder i över 20 år. För oss är det lång tid, men för STORA som bolaget hette på den tiden när vi började jobba med dem är det inte så mycket. Bolaget är ju över 700 år gammalt.

Vi har arbetat med många olika typer av uppdrag för flera enheter inom Stora Enso sedan mitten av 90-talet. Vår största uppdragsgivare inom koncernen är Stora Enso Skog, men vi har även arbetat med Stora Enso AB, Bioenergi, Kvarnsveden, Fors bruk, Research med flera.

Naturen, skogen och skogsindustrin har varit en stor och viktig del i vår byrås verksamhet genom alla år. Vi jobbade under många år mycket med Domänverket, som sedan blev AssiDomän och sedan Sveaskog. Idag är är förutom Stora Enso, Bergvik Skog en av våra största kunder och tillsammans med Länsstyrelsen utformar vi informationsmaterial för naturreservaten i länet.

Exempel på uppdrag

Back To Top