skip to Main Content
Falu Solenergi_logo

Solenergi är ett intressant och spännande område som ligger helt rätt i tiden . Under 2017 har vi hjälpt det nystartade företaget Falu solenergi med strategier,  idéer och produktion för deras marknadsföring. Det arbetet har utmynnat i bland annat en ny webbplats, trycksaker, reklamfilm och utställningsmaterial. Vi har även tagit fram innehåll i form av nyheter och referenser. Dessa har sedan  publicerats både på webbplatsen och i de sociala  mediekanaler där vi hjälp dem att etablera sig.

Exempel på uppdrag för Falu solenergi

Back To Top