skip to Main Content
Illustration Från Skog Till Bord

Närproducerat i alla delar. Stora Enso Skog gjorde tillsammans med Tetra Pak, Skoghalls bruk och Wermlands mejeri en aktivitet om vägen från skog till bord. Alvina tog fram illustrationen som beskrev hela kedjan.

Back To Top