skip to Main Content

Nu har vi på RR kommit igång på allvar efter helger och uppstart i januari och flera nya uppdrag har rullat in. Nya webbprojekt, tidnings- och trycksaksproduktion och även foto- och filmprojekt.

Vårt flexibla och effektiva sätt att arbeta gör att vi kan erbjuda den pusselbit av kompetens
som ni saknar, eller också tar vi ansvar för att lösa hela pusslet, om ni vill det.

Vill ni veta mer?

Kontakta oss för en presentation och förutsättningslös diskusson.

Back To Top